+++++++++++++ لیست محصولات مکتوب و دیجیتال - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۵/۱۲/۰۲
اذان صبح:۰۵:۲۲
طلوع آفتاب:۰۶:۴۶
اذان ظهر:۱۲:۱۸
غروب خورشید:۱۷:۵۱
اذان مغرب:۱۸:۰۹

لیست محصولات مکتوب و دیجیتال

محصولات مکتوب
ردیف
محصول
قیمت (ریال)
نوبت چاپ
1
سلوک عاشورایی (منزل اوّل: تعاون و همیاری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
75.000
5
2
سلوک عاشورایی (منزل دوم: امر به معروف و نهی از منکر) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
75.000
5
3
سلوک عاشورایی (منزل سوم: هجرت و مجاهدت) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
75.000
4
4
سلوک عاشورایی (منزل چهارم: دین و دینداری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
70.000
5
5
سلوک عاشورایی (منزل پنجم: استقامت و پایداری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
75.000
4
6
سلوک عاشورایی (منزل ششم: حقّ و باطل) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
150.000
3
7
سلوک عاشورایی (منزل هفتم: عزّت و ذلّت)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
160.000
4
8
سلوک عاشورایی (منزل هشتم: غبرت دینی)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
4
9
سلوک عاشورایی (منزل نهم: بینش و نگرش)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
130.000
3
10
سلوک عاشورایی (منزل دهم: شرح خطبه منا) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
140.000
3
11
خلاصه سلوک عاشورایی(قطع پالتویی/ مخصوص تحقیق و خطابه)(ویرایش جدید )
140.000
4
12
رسائل بندگی، جلد اول: دفتر دل
---
---
13
رسائل بندگی، جلد دوم: حبّ به دنیا
---
---
14
حاج آقا مجتبی (خاطرات معظم له)
---
---
15
شرحی کوتاه بر خطبه فدک 
100.000
15
16
ادب الهی (کتاب یکم: تأدیب نفس)
160.000
3
17
ادب الهی (کتاب دوم: مبانی تربیت) 
150.000
4
18
ادب الهی (کتاب  سوم: تربیت فرزند) 
150.000
4
19
ادب الهی (کتاب چهارم: حیا، کیمیای حیات) 
160.000
1
20
ادب الهی (کتاب پنجم: تربیت مربی) 
100.000
4
21
تفسیر نور مبین 1 (ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون)
150.000
1
22
تفسیر نور مبین 2 (کوثر، ماعون، قریضش، فیل، همزه، عصر، تکاثر)
130.000
1
23
تفسیر نور مبین 1 (ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون) گالینگور
200.000
1
24
تفسیر نور مبین 2 (کوثر، ماعون، قریضش، فیل، همزه، عصر، تکاثر) گالینگور
200.000
1
25
ادب نبوی دفتر اول (جلد 1 و 2)
240.000
1
 

 

محصولات دیجیتال 


ردیف
محصول (* همراه با متن)
تعداد
نوع
قیمت (ریال)
جلسه
1
تهذیب الاخلاق
2
DVD
100.000
770
2
تهذیب العرفان
---
---
---
---
3
دعا
1
DVD
60.000
178
4
سلوک عاشورایی
1
DVD
60.000
217
5
تربیت و مربیان تربیتی
---
---
---
---
6
شرح خطبه متقین
2
CD
60.000
66
7
تقوا
2
CD
60.000
86
8
شرح حدیث
---
---
---
---
9
نرم افزار «کوثر»
1
DVD
60.000
-
10
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط خانوادگی»
2
DVD
90.000
14
12
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط آموزشی»
1
DVD
40.000
4
13
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط شغلی»
1
DVD
40.000
4
14
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط رفاقتی» 
2
DVD
80.000
9
15
مجموعۀ تصویری «دُعا»
4
DVD
100.000
30
16
مجموعه صوتی تأدیب نفس
1
CD
30.000
-
17
مجموعه صوتی مبانی تربیت
1
CD
30.000
-
18
مجموعه صوتی تربیت فرزند
1
CD
30.000
-
19
مجموعه صوتی حیا
1
CD
30.000
-
20
مجموعه صوتی تربیت مربی
1
CD
30.000
-
21
تفسیر نور مبین 1
1
CD
30.000
-
22
تفسیر نور مبین 2
1
CD
30.000
-

شماره تماس جهت تهیۀ آثار: 77652134-021
تاریخ به‌روز رسانی: یکشنبه 11/5/1395