+++++++++++++ لیست محصولات مکتوب و دیجیتال - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۷/۰۲/۰۳
اذان صبح:۰۳:۵۱
طلوع آفتاب:۰۵:۲۲
اذان ظهر:۱۲:۰۳
غروب خورشید:۱۸:۴۴
اذان مغرب:۱۹:۰۳

لیست محصولات مکتوب و دیجیتال

محصولات مکتوب
ردیف
محصول
قیمت (ریال)
نوبت چاپ
1
سلوک عاشورایی (منزل اوّل: تعاون و همیاری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
6
2
سلوک عاشورایی (منزل دوم: امر به معروف و نهی از منکر) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
120.000
6
3
سلوک عاشورایی (منزل سوم: هجرت و مجاهدت) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
5
4
سلوک عاشورایی (منزل چهارم: دین و دینداری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
100.000
6
5
سلوک عاشورایی (منزل پنجم: استقامت و پایداری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
120.000
5
6
سلوک عاشورایی (منزل ششم: حقّ و باطل) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
150.000
3
7
سلوک عاشورایی (منزل هفتم: عزّت و ذلّت)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
160.000
4
8
سلوک عاشورایی (منزل هشتم: غبرت دینی)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
4
9
سلوک عاشورایی (منزل نهم: بینش و نگرش)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
130.000
3
10
سلوک عاشورایی (منزل دهم: شرح خطبه منا) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
140.000
3
11
خلاصه سلوک عاشورایی(قطع پالتویی/ مخصوص تحقیق و خطابه)(ویرایش جدید )
140.000
5
12
رسائل بندگی: دفتر دل(ویرایش جدید همراه با توسلات)
170.000
6
14
حاج آقا مجتبی (خاطرات معظم له)
---
8
15
شرحی کوتاه بر خطبه فدک 
100.000
16
16
ادب الهی (کتاب یکم: تأدیب نفس)
160.000
3
17
ادب الهی (کتاب دوم: مبانی تربیت) 
150.000
4
18
ادب الهی (کتاب  سوم: تربیت فرزند) 
150.000
4
19
ادب الهی (کتاب چهارم: حیا، کیمیای حیات) 
160.000
1
20
ادب الهی (کتاب پنجم: تربیت مربی) 
100.000
4
21
تفسیر نور مبین 1 (ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون)
150.000
1
22
تفسیر نور مبین 2 (کوثر، ماعون، قریضش، فیل، همزه، عصر، تکاثر)
130.000
1
23
تفسیر نور مبین 1 (ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون)گالینگور
200.000
1
24
تفسیر نور مبین 2 (کوثر، ماعون، قریضش، فیل، همزه، عصر، تکاثر)گالینگور
200.000
1
25
ادب نبوی دفتر اول (جلد 1 و 2)
240.000
1
26
اخلاق ربانی 1 (مبانی علم اخلاق)
120.000
1
27
اخلاق ربانی 2 (تأدیب عقل)
150.000
1
28
اخلاق ربانی 3  (تأدیب غضب)، خوف و رجاء :::: (خوف و رجاء اخلاقی)
150.000
1
29
اخلاق ربانی 4 (تأدیب غضب)، نفس و اوصاف
140.000
1
30
اخلاق ربانی 5  (تأدیب غضب)، نفس و حالات
145.000
1
31
اخلاق ربانی 6  (تأدیب غضب)، عجب انکسار
120.000
1
32
اخلاق ربانی 7  (تأدیب غضب)، کبر و تواضع
140.000
1
33
اخلاق ربانی 9  (تأدیب شهوت)، شهوت شکم، جنسی، ازدواج و فوائد آن.
همراه با CD صوتی و فیلم جاری کردن عقد توسط حضرت استاد(ره)
70.000
1
34
اخلاق ربانی عرفان اسلامی 1، خوف و رجاء ::::: (خوف و رجاء عرفانی)
80.000
1
35
 
 
 
 

 

محصولات دیجیتال 


ردیف
محصول
تعداد
نوع
قیمت (ریال)
جلسه
1
اخلاق
2
DVD
100.000
770
2
دعا
1
DVD
60.000
178
3
سلوک عاشورایی
1
DVD
60.000
217
4
شرح خطبه متقین
2
CD
60.000
66
5
تقوا
2
CD
60.000
86
6
نرم افزار «کوثر»
1
DVD
60.000
-
7
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط خانوادگی»
2
DVD
90.000
14
8
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط آموزشی»
1
DVD
40.000
4
9
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط شغلی»
1
DVD
40.000
4
10
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط رفاقتی» 
2
DVD
80.000
9
11
مجموعۀ تصویری «دُعا»
4
DVD
100.000
30
12
مجموعه صوتی تأدیب نفس
1
CD
30.000
-
13
مجموعه صوتی مبانی تربیت
1
CD
30.000
-
14
مجموعه صوتی تربیت فرزند
1
CD
30.000
-
15
مجموعه صوتی حیا
1
CD
30.000
-
16
مجموعه صوتی تربیت مربی
1
CD
30.000
-
17
تفسیر نور مبین 1
1
CD
30.000
-
18
تفسیر نور مبین 2
1
CD
30.000
-

شماره تماس جهت تهیۀ آثار: 77652134-021
آدرس کانال تلگرام: @mojtabatehrani_ir
تاریخ به‌روز رسانی: پنج‌شنبه 22/4/1396