+++++++++++++ لیست محصولات مکتوب و دیجیتال - mojtabatehrani.ir
تهران۱۳۹۸/۰۱/۰۲
اذان صبح:۰۴:۴۲
طلوع آفتاب:۰۶:۰۶
اذان ظهر:۱۲:۱۱
غروب خورشید:۱۸:۱۷
اذان مغرب:۱۸:۳۵

لیست محصولات مکتوب و دیجیتال

محصولات مکتوب
ردیف
محصول
قیمت (ریال)
نوبت چاپ
1
سلوک عاشورایی (منزل اوّل: تعاون و همیاری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
6
2
سلوک عاشورایی (منزل دوم: امر به معروف و نهی از منکر) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
120.000
6
3
سلوک عاشورایی (منزل سوم: هجرت و مجاهدت) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
5
4
سلوک عاشورایی (منزل چهارم: دین و دینداری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
100.000
6
5
سلوک عاشورایی (منزل پنجم: استقامت و پایداری) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
120.000
5
6
سلوک عاشورایی (منزل ششم: حقّ و باطل) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
150.000
3
7
سلوک عاشورایی (منزل هفتم: عزّت و ذلّت)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
160.000
4
8
سلوک عاشورایی (منزل هشتم: غبرت دینی)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
110.000
4
9
سلوک عاشورایی (منزل نهم: بینش و نگرش)(ویرایش جدید همراه با توسلات)
130.000
3
10
سلوک عاشورایی (منزل دهم: شرح خطبه منا) (ویرایش جدید همراه با توسلات)
140.000
3
11
خلاصه سلوک عاشورایی(قطع پالتویی/ مخصوص تحقیق و خطابه)(ویرایش جدید )
140.000
5
12
رسائل بندگی: دفتر دل(ویرایش جدید همراه با توسلات)
170.000
6
13
حاج آقا مجتبی (خاطرات معظم له)
130.000
9
14
شرحی کوتاه بر خطبه فدک 
100.000
17
15
ادب الهی (کتاب یکم: تأدیب نفس)
160.000
5
16
ادب الهی (کتاب دوم: مبانی تربیت) 
150.000
5
17
ادب الهی (کتاب  سوم: تربیت فرزند) 
150.000
7
18
ادب الهی (کتاب چهارم: حیا، کیمیای حیات) 
170.000
4
19
ادب الهی (کتاب پنجم: تربیت مربی) 
110.000
6
20
تفسیر نور مبین 1 (ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون)
150.000
1
21
تفسیر نور مبین 2 (کوثر، ماعون، قریضش، فیل، همزه، عصر، تکاثر)
130.000
1
22
تفسیر نور مبین 1 (ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون)گالینگور
200.000
1
23
تفسیر نور مبین 2 (کوثر، ماعون، قریضش، فیل، همزه، عصر، تکاثر)گالینگور
200.000
1
24
ادب نبوی دفتر اول (جلد 1 و 2)
260.000
2
25
اخلاق ربانی 1 (مبانی علم اخلاق)
120.000
2
26
اخلاق ربانی 2 (تأدیب عقل)
---
---
27
اخلاق ربانی 3 (تأدیب غضب)، خوف و رجاء :::: (خوف و رجاء اخلاقی)
150.000
1
28
اخلاق ربانی 4 (تأدیب غضب)، نفس و اوصاف
140.000
1
29
اخلاق ربانی 5 (تأدیب غضب)، نفس و حالات
145.000
1
30
اخلاق ربانی 6 (تأدیب غضب)، عجب انکسار
120.000
1
31
اخلاق ربانی 7 (تأدیب غضب)، کبر و تواضع
140.000
1
32
اخلاق ربانی 8 (تأدیب غضب)، نفس و آثار آن
125.000
1
33
اخلاق ربانی 9 (تأدیب شهوت)، شهوت شکم، جنسی، ازدواج و فوائد آن.
همراه با CD صوتی و فیلم جاری کردن عقد توسط حضرت استاد(ره)
70.000
1
34
اخلاق ربانی 10 و 11(دوره) (تأدیب شهوت)، حب دنیا
260.000
1
35
اخلاق ربانی 12 (تأدیب شهوت)، حب مال
80.000
1
36
اخلاق ربانی 13 (تأدیب شهوت)، زهد
120.000
1
37
اخلاق ربانی 14 (تأدیب شهوت)، فقر و غنا
110.000
1
38
اخلاق ربانی 15 (تأدیب شهوت)، حرص و طمع
80.000
1
39
اخلاق ربانی 16 (تأدیب شهوت)، بخل
60.000
1
40
اخلاق ربانی 19 (تأدیب شهوت)، حرام خواری، خیانت
60.000
1
41
اخلاق ربانی 20 (تأدیب وهم، قوه شیطانیه)، حب مدح، ستایش و تمجید
70.000
1
42
اخلاق ربانی 21 (تأدیب وهم، قوه شیطانیه)، حب جاه، شهرت و ریاست
120.000
1
43
اخلاق ربانی عرفان اسلامی 1، خوف و رجاء ::::: (خوف و رجاء عرفانی)
80.000
1
44
 
 
 
 

 

محصولات دیجیتال 


ردیف
محصول
تعداد
نوع
قیمت (ریال)
جلسه
1
اخلاق
2
DVD
100.000
770
2
دعا
1
DVD
60.000
178
3
سلوک عاشورایی
1
DVD
60.000
217
4
شرح خطبه متقین
2
CD
60.000
66
5
تقوا
2
CD
60.000
86
6
نرم افزار «کوثر»
1
DVD
60.000
-
7
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط خانوادگی»
2
DVD
90.000
14
8
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط آموزشی»
1
DVD
40.000
4
9
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط شغلی»
1
DVD
40.000
4
10
مجموعۀ تصویری «تربیت در محیط رفاقتی» 
2
DVD
80.000
9
11
مجموعه صوتی تأدیب نفس
1
CD
30.000
-
12
مجموعه صوتی مبانی تربیت
1
CD
30.000
-
13
مجموعه صوتی تربیت فرزند
1
CD
30.000
-
14
مجموعه صوتی حیا
1
CD
30.000
-
15
مجموعه صوتی تربیت مربی
1
CD
30.000
-
16
تفسیر نور مبین 1
1
CD
30.000
-
17
تفسیر نور مبین 2
1
CD
30.000
-

شماره تماس جهت تهیۀ آثار: 77652134-021
آدرس مؤسسه مصابیح الهدی: تهران، خیابان مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، خیابن زرین خامه، خیابان قائن، پلاک 43
آدرس کانال تلگرام: https://t.me/mojtabatehrani_ir
تاریخ به‌روز رسانی: 23/3/1397